|   ورود   |   جمعه 24 آذر 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: پنجشنبه 29 مهر 1395 نمایش: 140 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
پروژه هاي قابل افتتاح

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ليست پروژه هاي قابل افتتاح شهرداري منطقه دو از ابتداي سال 95 تا كنون به شرح ذيل اعلام ميگردد :

رديف                                   نام پروژه                                          محل اجراء                       جمع كل اعتبار

1                                         پارك هنرجو                                         بلوار هنرجو                      9/237/934/169  ريال

2                                         فضاي سبز روبروي آموزشكده الغدير           روبروي آموزشكده الغدير      315/000/000 ريال

3                                          ميدان اصلي سايت كارگاهي                  سايت كارگاهي                775/000/000 ريال

4                                          سرويس بهداشتي پارك بهارستان            بهارستان                        2/225/000/000ريال

5                                          فاز دوم پارك مسافر كمر بندي جنوبي         كمر بندي جنوبي              5/985/000/000ريال

6                                          پارك ورودي گلشهر                               گلشهر                          2/362/000/000 ريال

7                                          پارك بانوان                                          اتوبان 22 بهمن                6/750/535/000 ريال

8                                          پارك محله اي مهديه سايان                     مهديه سايان                  858/000/000 ريال

9                                          پارك محله اي خيابان شهيد بخارايي          گلشهر فاز يك                  650/000/000  ريال

10                            حاشيه كمربندي شمالي               اتوبان 22 بهمن روبروي ستاد فرماندهي ناجا  1/950/000/000 ريال

کد: 1244
نویسنده : روابط عمومی شهرداری منطقه 2
 
تصاویر مرتبط
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح
 • پروژه هاي قابل افتتاح