|   ورود   |   شنبه 01 مهر 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: دوشنبه 23 مرداد 1396 نمایش: 18 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، فعاليتهاي عمراني اعم از آسفالت ريزي لكه گيري ، جدولگذاري ، پياده رو سازي نصب سنگدال ، نصب سايبان ، بتن ريزي كانال شريعتي ، آماده سازي پياده رو سايان و ... در سطح منطقه انجام شده است .
کد: 1279
نویسنده : روابط عمومی شهرداری منطقه 2
 
تصاویر مرتبط
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه
 • فعاليتهاي عمراني در سطح منطقه