|   ورود   |   شنبه 01 مهر 1396 |
 
 
اخبار منطقه
تاریخ: پنجشنبه 9 شهریور 1396 نمایش: 48 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
مهندس مسعود قرباني با حكمي از سوي سرپرست شهرداري زنجان به سمت سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
كارشناس شهرسازي ، مسئول شهرسازي منطقه دو ، معاونت شهرداري منطقه سه و معاونت شهرداري منطقه دو از جمله سوابق خدمتي ايشان بوده است .
کد: 1286
نویسنده : روابط عمومی شهرداری منطقه 2
 
تصاویر مرتبط
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .
  • سرپرست شهرداري منطقه دو منصوب شد .