|   ورود   |   جمعه 27 مرداد 1396 |
 
 
Enter Title

                             

داود بيگدلي

دارای مدرک تحصیلی فوق ليسانس برنامه ريزي شهري

سوابق :

1- كارشناس آموزشي و امتحانات در آموزش و پرورش استان زنجان

2- كارشناس آموزشي و امتحانات در دانشگاه زنجان به مدت 2 سال

3- كارشناس شهرسازي و معماري در اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان به مدت يكسال

4- كارشناس شهرسازي و معماري در حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري زنجان به مدت 2 سال    

5- مدير شهرسازي شهرداري زنجان به مدت 2 سال

6- سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري زنجان به مدت يكسال

7- رئیس اداره املاك و مستغلات شهرداری زنجان به مدت 5 سال

8- عضو هيئت  مديره شركت توليدي و توزيعي شهر ياوران

9- نمايندگي شركت مادر تخصصي جهانگردي و ايرانگردي كشور در استان زنجان

10 -رييس هيئت شمشير بازي شهرستان زنجان

11- شهردار منطقه 2 شهر زنجان (هم اكنون )

-