|   ورود   |   جمعه 24 آذر 1396 |
 
 
آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

* استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.
* وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.
* تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است.
* احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.
* استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.
* کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
* زيبايي برون نشانه اي از زيبايي درون است.
* شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.
* محيط زيست ميراث پدرانمان نيست بلكه امانت فرزندانمان است.
* هويت اصلي هر شهر رفتار و كردار شهروندان آن است.
* شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
* موفقيت هر شهرداري لازمه ی مشاركت شهروندان است.
* شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.
* پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند.
* شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .
* شهروند خوب ، شهرزیبا می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب
* شهرنمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است .
* اجرای قوانین مهمتراز وضع آنها است .
* برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی قانون باشیم .
* احترام به قانون احترام به خود است .
* چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
* با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
* اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
* رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
* احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
* احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
* نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
* پرداخت عوارض مساوی با پویایي شهر است .
* با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.
* اموال عمومي امانت خداوند است در دستان ما.
* شهر ما خانه‌ي ماست در حفظ و توسعه زيبائي‌هاي آن بكوشيم.
* شكستن شاخه‌هاي درختان مثل شكستن بال‌هاي فرشتگان است.
* بي تفاوتي نسبت به سرنوشت خود، بزرگترين عامل بدبختي انسانهاست.
* شهر خوب و زيبا و سالم محصول مشاركت اجتماعي مسئولين و مردم است.
* شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند.
* شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است.
* در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم
* شهروندان سبز = تعامل سبز
* شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد.
* آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن روياهاي خود ايمان دارند.
* شهر خوب يافتني نيست٬ بلكه ساختني است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند.

* شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم.
* خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما...
* پياده رو٬ كليد خوشبختي شهر
* پياده رو٬ فضاي عمومي شهروندان است٬ لطفا" سد معبر نكنيد